Biblioteca

Lectures sobre educació al segle XXI

Educar el carácter
Autor: Alfonso Aguiló, 1992
Resum: Amb un to positiu i realista i amb un estil ràpid i amè, al llarg d’aquestes pàgines el lector trobarà les idees que necessita per a determinar quins aspectes contribueixen a millorar el caràcter dels adolescents. Una ajuda per a pares i educadors.

Understanding character education
Autor: P. Watts, M. Fullard y A. Peterson, 2021
Resum: Aquest llibre introdueix als lectors en les idees, pràctiques i conceptes clau que estan donant forma a l’educació del caràcter a les escoles d’avui dia. El llibre explora els principis en els quals es basa l’educació del caràcter i les pràctiques pedagògiques que garanteixin que cobri vida en les escoles.

Vírtudes mínimas para alcanzar la felicidad 
Autor: Carlos Goñi, 2022
Resum: Breus reflexions de filosofia pràctica per apropar-nos a la felicitat en la vida quotidiana. L’autor proposar transformar cinquanta petits hàbits en costums quotidianes enriquidores i virtuoses.

Ámbitos para el aprendizaje
Autor: Coral Elizondo, 2021
Resum: Aquest llibre aborda com treballar l’enfocament globalitzador de l’ensenyament en un món líquid, prenent de Bauman aquest concepte. Per a l’autora és el moment d’apostar per un currículum integrat que permeti trencar amb la rigidesa de les disciplines. Un llibre adreçat a tothom que tingui interès a descobrir com aprèn el cervell humà.

Lo que aprendí mientras te portabas mal
Autor: Margarita de las Nieves Acosta, 2021
Resum: L’autora ens ofereix una metodologia basada en la creació de l’aula com un espai segur d’aprenentatge, juntament amb una resposta tan respectuosa com eficaç davant les crisis greus de conducta. Proposa que des de l’empatia es poden aconseguir grans coses amb alumnes que manifesten comportaments disruptius.

Inclusión: acciones en primera persona
Autor: Antonio Márquez (coord.), 2021
Resum: Els autors parteixen d’un marc conceptual, aprofundeixen en les metodologies i models organitzatius que ho faciliten, consideren la convivència com a eina per al tractament de la diversitat a les escoles, l’avaluació autèntica, i fins i tot tracten els desafiaments a què ha de fer front gestió d’una escola inclusiva.

Changing education systems
Autor: Melvin Ainscow, 2017
Resum: En aquesta obra trobarem informació clau sobre com promoure l’equitat dins dels sistemes educatius. Aquest llibre presenta una sèrie de propostes que són la base d’un enfocament del canvi de sistema basat en la investigació, explica el paper que hi poden jugar els investigadors acadèmics, i ofereix pistes de com superar les barreres locals. 

Aulas Inclusivas. Experiencias prácticas
Autor: Mª Eugenia Pérez, 2017
Resum: Aquesta guia pràctica és una resposta a fer realitat l’objectiu de fer inclusives les aules ordinàries. Parteix de la base que a través d’un treball en equip, trobem en aquest llibre una bona quantitat d’experiències pràctiques que poden facilitar el camí del tractament de la diversitat, de la inclusió i de l’equitat a qui s’ho proposi.

Diseño Universal para el Aprendizaje
Autor: Carmen Alba, 2017
Resum: Aquest  llibre és una introducció al DUA aplicat al nostre context sociocultural. Fonamentat en els resultats de la pràctica i la investigació educativa, les teories de l’aprenentatge, les tecnologies i els avenços en neurociència, combina una mirada i un enfocament inclusiu de l’ensenyament amb propostes per a la seva aplicació a la pràctica.

Aprendre junts alumnes diferents
Autor: Pere Pujolàs, 2015
Resum: Aquest llibre parteix d’una anàlisi rigorosa de les condicions que han fet possible una escola per a tothom, i proposa establir equips d’aprenentatge cooperatiu a l’aula, però també com a via de pensament filosòfic, ètic i pedagògic. Ofereix recursos per desenvolupar un procés d’ensenyament-aprenentatge que doni la veu a l’alumne i el situï al centre de l’acte educatiu.

Educación, hándicap e inclusión
Autor: I. Calderón y S. Habegger, 2012
Resum: És una narració reflexionada sobre l’experiència de Rafael Calderón Almendros –primer espanyol amb síndrome de Down que obté el grau de Música– i la seva família. Qüestiona moltes de les pràctiques escolars i ens impulsa a repensar el compromís dels educadors en el foment de l’autonomia de l’alumnat i en el reconeixement dels altres en els seus drets humans i socials.

Mindset. La actitud del éxito
Autor: Carol Dweck, 2016
Resum: Aquest llibre explica per què no només són les nostres capacitats i el nostre talent els que ens porten a l’èxit, sinó com l’abordem, si amb una mentalitat fixa o de creixement. Dweck revela com una simple idea sobre el cervell pot crear un amor per l’aprenentatge i una capacitat de recuperació que sigui la base dels grans assoliments.

Acepto las condiciones. Usos y abusos de las tecnologías digitales
Autor: Cristobal Cobo, 2019
Resum: Aquest llibre qüestiona la suposada neutralitat de la tecnologia. S’explora en quina mesura els algorismes que donen vida a les eines digitals es converteixen en la interfície de connexió d’una realitat modificada per a satisfer els interessos d’uns pocs.

 

 

The growth mindset coach
Autor: Annie Brock y Heather Hundley, 2016
Resum: Aquest títol pretén donar les estratègies de la mentalitat de creixement a l’aula amb una guia fàcil de seguir perquè els professors potenciïn l’aprenentatge a través de la resiliència.

 

Grit: El poder de la pasión y la perseverancia
Autor: Angela Duckworth, 2016
Resum: L’autora defensa que la clau de l’èxit és una mescla de passió, perseverança i coratge: grit. Inclou resultats de recerques, anècdotes, estudis psicològics i neurològics i històries reals d’èxits i fracassos.

 

 

 

Changing Education Systems: A Research-based Approach
Autor: Melvin Ainscow, 2019
Resum: Basant-se en l’àmplia experiència dels autors com a investigadors, assessors polítics i persones influents, aquesta obra ofereix idees clau sobre com promoure l’equitat en els sistemes educatius.

 

Educación global para mejorar el mundo
Autor: Fernando Reimers, 2020
Resum: El principal objectiu d’aquest títol és donar orientacions sobre com educar l’alumnat amb una mentalitat global, perquè sigui competent i responsable a l’hora d’actuar davant els desafiaments mundials actuals.

 

 

 

Hagamos que sus vidas sean extraordinarias
Autor: Jordi Grané i Anna Forés, 2020
Resum: Els autors proposen 60 estratègies per a promoure la resiliència educativa. Una meitat fa referència al creixement del jo i l’altre meitat es refereixen al creixement del “nos-altres”. Consideren que el món pot convertir-se en un lloc millor si convertim els pensaments en accions resilients.

 

Escola d’aprenents
Autor: Marina Garcés, 2020
Resum: Aquest llibre reivindica la figura de l’aprenent i el seu aprenentatge com un sistema que interrelaciona sabers i no-sabers per a fer front a les desigualtats que condicionen el futur. No és una crítica dels models pedagògics emergents sinó un qüestionament d’allò que hi ha al darrere de la pregunta com volem ser educats i per a fer què?

 

Aprendiendo a aprender
Autor: Héctor Ruíz, 2020
Resum: L’autor planteja en aquesta obra un objectiu global per a docents: guiar l’aprenentatge dels seus estudiants, i fer-ho d’una manera efectiva i validada per l’evidència científica. Revelar quines són les estratègies segons l’evidència científica és precisament el seu propòsit.

 

Primera clase. Cómo construir una escuela de calidad para el siglo XXI.
Autor: Andreas Schleicher, 2018
Resum: Analitza les bones pràctiques educatives amb l’objectiu de comprendre que és el que funciona en matèria educativa d’acord amb el seu context. 

 

The Smartest Kids in the World. And How They Got That Way.
Autor: Amanda Ripley, 2014
Resum: Analitza i compara els sistemes educatius de Finlàndia, Corea del Sud i Polònia amb el nord-americà. El seu principal descobriment és la passió i el talent que tenen els docents.

 

Escuelas que valgan la pena.
Autor: Pepe Menéndez, 2020
Resum: A partir de breus relats sobre experiències i vivències reals, l’autor ens convida a reflexionar sobre l’educació, plantejant preguntes, reflexions, dubtes i principis; situant sempre l’alumne en el centre del procés educatiu.

 

Aprendizaje basado en proyectos, trabajos prácticos y controversias.
Autor: Jordi Doménech Casal, 2017
Resum: Ofereix 28 propostes pràctiques per al professorat de ciències per a fer projectes a l’aula. Hi ha, entre d’altres, enfocaments metodològics sobre indagació, habilitats de raonament científic o aprenentatge basat en projectes i problemes.

From STEM to STEAM: Brain-Compatible Strategies and Lessons That Integrate the Arts.
Autors: David Anthony Sousa i Thomas J. Pilecki, 2018
Resum: Professors i administradors de les escoles on els autors han treballat han reconegut que integrant les arts en cursos de STEM poden despertar la seva pròpia creativitat i la del seu alumnat.

 

STEM. La enseñanza de las ciencias en la actualidad.
Autors: María Napal Fraile i María Isabel Zudaire Ripa, 2019
Resum: Invertir en educació STEM s’ha convertit en sinònim d’innovació. Es pregunten si l’educació STEM que s’està practicant respon realment als reptes als quals s’enfronta la ciència i l’educació científica en l’actualitat.

STEM Road Map 2.0.
Autors: Carla C. Johnson, Erin E. Peters-Burton i Tamara J. Moore, 2021
Resum: Proporciona un pla d’estudis STEM integrat que abasta tot l’espectre K-12. Inclou un enfocament en el pensament computacional, les matemàtiques i les arts, així com la rellevància cultural i l’abordatge de les necessitats dels estudiants.

 

Ciencias creactivas.
Autors: Raquel Fernández Cézar i Natalia Solano Pinto, 2019
Resum:  Presenta l’existència de vincles entre creativitat, ciència i docència, que permeten als mestres ser creatius per treballar les ciències des de l’experimentació-vivenciació, i concloure amb l’anàlisi i la reflexió compartida amb els estudiants.

La escuela no es un parque de atracciones
Autor: Gregorio Luri, 2020
Resum: Analitza l’actualitat de la pretesa innovació educativa i aposta per recuperar una escola on el coneixement valuós i les pràctiques suportades per evidències empíriques siguin realment els elements clau.

 

¡La educación está desnuda!
Autor: Juan Ignacio Pozo, 2020
Resum: Anàlisi de l’aprenentatge que ens ha ofert l’escola confinada i fa diverses propostes de cara al futur de l’educació híbrida.

Escuelas creativas.
Autor: Ken Robinson, 2015
Resum: Plasma recerques i consells de diversos professionals per a revisar alguns postulats força arrelats en l’àmbit de l’educació. També, pot ajudar a pensar sobre quin és en l’actualitat el veritable sentit de l’ensenyament. Aposta per un ús adequat de les tecnologies i per un aprenentatge personalitzat.

Educar para ser
Autors: José Blas García i Francisco Riquelme, 2020
Resum: Reflexions de docents sobre l’educació entesa com una acció transformadora en el pla social, comunitari i personal. Segons ells, el rol del docent és crear el marc adequat perquè l’alumnat trobi les millors condicions per al seu aprenentatge.

El libro del educador.
Autor: José Bernardo, 2017
Resum: Presenta eines i estratègies útils per als qui es troben en la situació d’haver d’ensenyar a d’altres persones. Va dirigit tant a professorat com a pares.

Humanizar la educación
Autor: César Bona, 2021
Resum: Convida a aprofitar l’ocasió del moment singular que vivim actualment per a replantejar-nos l’educació que volem, replantejar el currículum i en lloc de buscar diferents respostes a les preguntes de sempre, replantejar-nos les preguntes. 

Educar para un mundo cambiante. ¿Qué necesitan aprender realmente los alumnos para el futuro?
Autor: David Perkins, 2017
Resum: Identificar l’aprenentatge que val la pena per a tota la vida. Els Criteris clau per a una missió valuosa com definir un curículum per al segle XXI. Usar la intel·ligència per a arribar a respostes interessants.

*****

9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo
Auto: Pere Pujolàs, 2010
Resum: Reflexiona sobre el valor de fomentar interaccions positives entre els alumnes i entre aquests i el professor i mostra com portar-lo a la pràctica.

****

La evaluación en el aprendizaje cooperativo. Cómo mejorar la evaluación individual a través del grupo
Autors: David i Roger Johnson
Resum: Guia pràctica sobre l’ús de grups d’aprenentatge cooperatiu com a context per a l’avaluació de grups, la coavaluació, l’avaluació individual i l’autoavaluació.
****

Avaluar i aprendre, un únic procés
Autora: Neus Sanmartí, 2019
Resum: Comprendre la funció de l’avaluació com a reguladora de tot el procés d’aprenentatge de la mà de la millor experta. Clar i pràctic.

*****

Hacer el pensamiento visible
Autoria: Ron Ritchhart, Mark Church, Karin Morrison. 2015
Resum: Les rutines de pensament són una eina potent per fer visible el pensament i potenciar la comprensió dels alumnes. Llibre molt pràctic.

*****

Pensar para aprender
Autor: Robert Swartz
Resum: Com transformar l’aprenentatge a l’aula amb el TBL. Kit de llibres amb lliçons TBL (Thinking Based Learning) detallades per a tots els nivells educatius.

*****

Las cinco mentes del futuro
Autor: Howard Gardner
Resum: Gardner defineix les cinc capacitats cognitives que durant els pròxims anys seran les més sol·licitades: la ment disciplinar, la ment sintetitzant, la ment creativa, la ment respectuosa i la ment ètica.

****

Mente y aprendizaje
Autoria: Isauro Blanco, 2019

Resum: Acosta la neurologia a l’educació i proporciona a pares i docents suggeriments d’intervenció educativa que permetin desenvolupar millor el potencial de cada nen.

*****

Pensamiento de diseño en la escuela.
Editat per: Ewan Mcintosh, 2015
Resum: Adaptar a l’escola actituds creatives pròpies de les startups, permet transformar els centres educatius en llocs d’innnovació, i garanteix un aprenentatge estimulant, centrat en l’alumne.

****

Manifiesto por el cambio
Autor: Richard Gerver, 2018
Resum: Els alumnes necessiten sentir-se benvolguts, valorats, tenir un propòsit elevat en la vida. Com a educadors, hem de ser persones apassionades pel futur i pels qui poden construir-lo: els nostres fills.
*****

¿Cómo aprendremos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza
Autor: Héctor Ruíz Martín, 2019
Resum: Aproxima de manera rigorosa, però també amena i accessible, als coneixements científics que hem obtingut sobre les accions i les circumstàncies que pro-mouen l’aprenentatge en el context educatiu.

*****

Ten reasons we are wrong about the world.
Autor: Hans Rosling, 2019
Resum: Guia per pensar sobre el món. El potencial del progrés humà, és immens quan treballem basats en fets en lloc de perjudicis.

*****

La rebelión del talento
Autora: Paulina Bánfalvi, 2020
Resumen: Aquest llibre recull els plantejaments de la investigació internacional en el camp de les altes capacitats, el desenvolupament del talent, la creativitat, l’aprenentatge multinivell i la motivació, conjugat l’experiència de l’autora com a professora, especialista en personalització i mare de dos fills amb alta capacitat.

*****

El desarrollo social y emocional de los alumnos con altras capacidades.
Autor: Maureen Neihart, 2019
Resum: Aquest text recull les conclusions de les recerques en aspectes com la motivació, el perfeccionisme, la mentalitat de creixement o el baix rendiment, per a donar-nos les claus sobre com modular l’entorn, la resposta acadèmica i l’estil de criança per a afavorir el desenvolupament emocional i social dels nens amb alta capacitat.

*****