Condicions d’ús – Política de Privacitat

CONDICIONS D’ÚS

GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS PER A COL·LEGIS, S.L.U (en endavant GIS) és una empresa conscienciada amb legalitat i la privacitat, mantenint una actitud informativa i transparent respecte a l’ús de la pàgina web, així com en relació al tractament de les vostres dades personals.

A continuació, us informem sobre les condicions d’ús del domini web www.impulseducacio.org, així com el tractament i protecció de les vostres dades personals:

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal, titularitat del grup Institució Familiar d’Educació S.A al que pertany GIS, us atribueix la condició d’USUARI acceptant per això les Condicions Generals d’Ús aquí reflectides al mateix moment en què l’USUARI accedeixi a la web. En conseqüència, l’USUARI ha de llegir atentament les ‘Condicions d’Ús – Política de Privacitat’ en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que poden dur-se a terme modificacions.

Els usuaris que accedeixin al web d’Impuls Educació ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen a tot moment a no accedir a la web o als continguts de forma contrària a l’establerta i/o amb finalitats il·lícites, lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin danyar, deteriorar, saturar o ralentir el web, en perjudici de GIS o de tercers usuaris.

Tant l’accés al website com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en el mateix, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’USUARI, els qui seran veritables responsables d’aquest accés i correcte ús. L’USUARI estarà obligat a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de GIS, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. GIS no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat per l’USUARI o tercers.

GIS, en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels USUARIS, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com a racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

INFORMACIÓ SOBRE ÚS D’HIPERENLLAÇOS

Aquelles persones que es vulguin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i el nostre web han de tenir en compte els següents aspectes:

 • No caldrà autorització prèvia quan l’hiperenllaç permeti només l’accés a la pàgina d’inici, però no podrà reproduir-la. Caldrà autorització expressa i inequívoca per escrit per part de GIS.
 • No es crearan “marcs” (frames) sobre el web Botiga – Impuls Educació.
 • No es faran manifestacions i indicacions falses, inexactes o que ofenguin a GIS, els seus directius, els seus empleats o col·laboradors, o de les persones que es relacionen a la pàgina web per qualsevol motiu.
 • La pàgina web que inclogui l’enllaç només podrà contenir el que sigui necessari per a identificar el destí de l’hipernenllaç i no contindrà informacions o dades contràries a la moral i als bons hàbits generalment acceptats i a l’ordre públic.

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS I MODIFICACIONS

GIS no es fa responsable del contingut dels serveis, productes d’aquells webs no propis als que es pugui accedir des del web Impuls Educació mitjançant enllaços.

Igualment, GIS es reserva el dret a realitzar canvis al lloc web, sempre i quan no afectin dades personals dels usuaris, sense avís previ, a l’objecte de mantenir actualitzada la informació, afegint, modificant, corregint o eliminant els continguts publicats o el disseny del lloc web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web i els seus continguts, incloent els dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, noms comercials, dibuixos o qualsevol altre símbol estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de GIS de tercers que han autoritzat la seva inclusió al lloc web.

L’usuari només pot utilitzar el lloc web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà que l’usuari obtingui prèviament l’autorització expressa i escrita de GIS.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

RESPONSABLE DE LES VOSTRES DADES

Identitat: Gestió Integral de Serveis per a Col·legis, S.L.U.

Adreça postal: Avinguda Montserrat Roig, 3. 08195. Sant Cugat del Vallès

Telèfon: 93 393 14 00

Correu electrònic: impuls@impulseducacio.org

Contacte del delegat de protecció de dades (assumpte: DPD) impuls@impulseducacio.org

FINALITAT, CATEGORIA DE LES DADES I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

A GIS segons la forma en la que l’usuari ha proporcionat les dades personals, les tractem en diferents categories i la finalitat del tractament varia en funció del mitjà pel qual ens les hagueu proporcionat.

Formularis de contacte (sol·licitud d’informació):

Finalitat: Gestió de les dades per a proporcionar informació en relació a l’assumpte plantejat per l’/a interessat/a.

Categoria de les dades:

Nom i cognoms

Correu electrònic

Institució – Escola

Legitimació: La base legal d’aquest tractament és l’enviament del formulari, així com el consentiment exprés de l’usuari en complimentar-lo, acceptar la Política de Privacitat, essent el tractament de les dades necessari per donar curs a la consulta realitzada.

Formularis de subscripció (Butlletí periòdic):

Finalitat: Gestió de les dades per l’enviament d’un butlletí periòdic segons preferències d’idioma, temàtiques, etc. escollides per l’usuari.

Categoria de les dades:

Nom i cognoms

Correu electrònic

Idioma

Interessos temàtics

Legitimació: La base legal d’aquest tractament és l’enviament del formulari, així com el consentiment exprés de l’usuari en complimentar-lo, acceptar la Política de Privacitat, essent el tractament de les dades necessari per donar curs a la consulta realitzada.

Inscripció a cursos per a docents:

Finalitat: Gestió de les dades facilitades per a tramitar la inscripció dels docents als cursos publicitats per Impuls Educació.

Categoria de les dades:

Nom i cognoms

Correu electrònic

Telèfon de contacte

DNI

Escola

Legitimació: La base legal d’aquest tractament és la inscripció del docent al curs o activitat referenciada. El consentiment exprés en complimentar el formulari, acceptar la Política de Privacitat i, en el seu cas, donar el consentiment per a la recepció de missatges informatius, essent el tractament de dades necessari per a tramitar la inscripció i participar a l’activitat.

Botiga – Impuls Educació:

Finalitat: Gestió de la/es compra/es realitzades i enviament del producte.

Categoria de les dades:

Nom i cognoms

Correu electrònic

Adreça postal

Telèfon

Dades bancàries

Legitimació: La base legal d’aquest tractament és la relació contractual (compra-venda) entre ambdues parts.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades de l’usuari facilitades als nostres formularis es conservaran per a l’enviament d’informació, per a la subscripció a les newsletter, per a la inscripció a cursos de formació, o en relació en aquells formularis de contacte mitjançant els quals es sol·liciti informació: les dades es conservaran fins que revoqueu el consentiment exerciteu el dret de supressió.

A la resta de tractaments les dades es conservaran durant el temps necessari per complir les obligacions legals.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES VOSTRES DADES

Les vostres dades podran ésser tractades per proveïdors que prestin els seus serveis a GESTIÓ INTEGRAL DE SERVEIS PER A COL·LEGIS, S.L.U. en relació amb les finalitats descrites, tals com missatgeria, enviament de comunicacions, passarel·les de pagament, etc.

Finalment, les vostres dades també es podran comunicar si existís alguna obligació legal de fer-ho.

QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS

En qualsevol moment l’usuari podrà:

 • Revocar el consentiment, exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant un escrit adreçat al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça: Avinguda Montserrat Roig, 3. 08195. Sant Cugat del Vallès, o al correu electrònic: impuls@impulseducacio.org
 • Modificar lliurement les seves dades personals a l’espai de l’usuari, un cop identificats amb el seu usuari/contrasenya.
 • Donar-se d’alta o de baixa, a l’espai d’usuari, dels butlletins informatius d’Impuls

Us informem que podeu adreçar-vos a l’autoritat competent per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

Pagament d’una subscripció

L’usuari, un cop identificat, podrà contractar alguna de les subscripcions que ofereix Impuls Educació.

Aquests pagaments es faran únicament mitjançant targeta i la seva renovació serà automàtica un cop vençut el període contractat.

Per donar de baixar o cancel.lar algun d’aquests serveis de pagament només cal que ens enviïs un correu a newsletter@impulseducacio.org indicant les teves dades personals (nom complert i correu electrònic) i el motiu de la baixa.

Compra i devolució de publicacions

Per qualsevol consulta o incidència relacionada amb la compra de publicacions, tant si són en format paper o digital, pots escriure a publicacions@impulseducacio.org

Dret al desistiment de les activitats formatives.

De conformitat al vigent Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris (articles 102 a 108), Llei 22/2010 de consum de Catalunya (article 211-15) i altres normes complementàries, el DESISTIMENT del contracte, és a dir l’anul·lació unilateral de la prestació del servei contractat per part del consumidor/usuari, portarà les conseqüències següents:

 • La devolució de l’import total abonat, sempre que se sol·liciti en els 14 dies naturals abans de l’inici de l’activitat formativa.
 • La devolució del 75% de l’import total abonat, si l’anul·lació es produeix entre els 13 i 7 dies naturals abans de l’inici de l’activitat formativa.
 • La pèrdua total de l’import abonat, si l’anul·lació es produeix 6 dies naturals o menys abans de l’inici de l’activitat formativa.
 • En cap cas es retornarà l’import abonat un cop l’activitat hagi començat.
 • En aquests supòsits, la pèrdua total o parcial de l’import abonat no és una sanció per l’anul·lació, sinó una compensació per les despeses de tot tipus originades a l’activitat anul·lada.
 • Pel que fa a l’abonament de l’import del material didàctic, s’abonarà totalment en cas de que, en el moment del desistiment no s’hagi enviat o bé l’usuari l’envii de retorn i Impuls Educació el revi en bon estat.

En cas que Impuls Educació no doni el servei de formació per qualsevol causa, sempre retornarà a l’usuari la totalitat de l’import abonat.

Qualsevol sol·licitud de modificació de la matrícula haurà d’estar degudament justificada. En aquests supòsits, dins de les seves possibilitats, Impuls Educació prendrà les mesures adequades i possibles en benefici de l’usuari.

Pots exercir el teu dret a desistiment escrivint un correu electrònic a l’adreça: campus@impulseducacio.org

Per qualsevol altre qüestió o aclariment que necessitis, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a l’adreça: info@impulseducacio.org