Publicacions2021-10-07T09:46:50+00:00

Publicacions

Publicacions d’Impuls Educació

Impuls educació és un espai per l’estudi, la recerca i la innovació educativa. Les nostres publicaciones: estudis, informes, infografies o llibres, tenen l’objectiu de contribuir a la qualitat educativa arreu del món.

Informació

2 La revolució 4.0 està en marxa

Una educació STEM de qualitat, garanti de futur

Juny 2021

1 Sistemes educatius resilients

Solucions i oportunitats per afrontar la tempesta de la Covid-19

Novembre 2020

Informació
Informació
Informació
Informació