Publicacions2020-06-23T10:45:12+00:00

Publicacions

Publicacions d’Impuls Educació

Impuls educació és un espai per l’estudi, la recerca i la innovació educativa. Les nostres publicacions: informes, estudis, butlletí o revista, tenen l’objectiu de contribuir a la qualitat educativa arreu del món.