Biblioteca

Lectures sobre educació al segle XXI

Educar para un mundo cambiante. ¿Qué necesitan aprender realmente los alumnos para el futuro?
Autor: David Perkins, 2017
Resum: Identificar l’aprenentatge que val la pena per a tota la vida. Els Criteris clau per a una missió valuosa com definir un curículum per al segle XXI. Usar la intel·ligència per a arribar a respostes interessants.

*****

9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo
Auto: Pere Pujolàs, 2010
Resum: Reflexiona sobre el valor de fomentar interaccions positives entre els alumnes i entre aquests i el professor i mostra com portar-lo a la pràctica.

****

La evaluación en el aprendizaje cooperativo. Cómo mejorar la evaluación individual a través del grupo
Autors: David i Roger Johnson
Resum: Guia pràctica sobre l’ús de grups d’aprenentatge cooperatiu com a context per a l’avaluació de grups, la coavaluació, l’avaluació individual i l’autoavaluació.
****

Avaluar i aprendre, un únic procés
Autora: Neus Sanmartí, 2019
Resum: Comprendre la funció de l’avaluació com a reguladora de tot el procés d’aprenentatge de la mà de la millor experta. Clar i pràctic.

*****

Hacer el pensamiento visible
Autoria: Ron Ritchhart, Mark Church, Karin Morrison. 2015
Resum: Les rutines de pensament són una eina potent per fer visible el pensament i potenciar la comprensió dels alumnes. Llibre molt pràctic.

*****

Pensar para aprender
Autor: Robert Swartz
Resum: Com transformar l’aprenentatge a l’aula amb el TBL. Kit de llibres amb lliçons TBL (Thinking Based Learning) detallades per a tots els nivells educatius.

*****

Las cinco mentes del futuro
Autor: Howard Gardner
Resum: Gardner defineix les cinc capacitats cognitives que durant els pròxims anys seran les més sol·licitades: la ment disciplinar, la ment sintetitzant, la ment creativa, la ment respectuosa i la ment ètica.

****

Mente y aprendizaje
Autoria: Isauro Blanco, 2019

Resum: Acosta la neurologia a l’educació i proporciona a pares i docents suggeriments d’intervenció educativa que permetin desenvolupar millor el potencial de cada nen.

*****

Pensamiento de diseño en la escuela.
Editat per: Ewan Mcintosh, 2015
Resum: Adaptar a l’escola actituds creatives pròpies de les startups, permet transformar els centres educatius en llocs d’innnovació, i garanteix un aprenentatge estimulant, centrat en l’alumne.

****

Manifiesto por el cambio
Autor: Richard Gerver, 2018
Resum: Els alumnes necessiten sentir-se benvolguts, valorats, tenir un propòsit elevat en la vida. Com a educadors, hem de ser persones apassionades pel futur i pels qui poden construir-lo: els nostres fills.
*****

¿Cómo aprendremos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza
Autor: Héctor Ruíz Martín, 2019
Resum: Aproxima de manera rigorosa, però també amena i accessible, als coneixements científics que hem obtingut sobre les accions i les circumstàncies que pro-mouen l’aprenentatge en el context educatiu.

*****

Ten reasons we are wrong about the world.
Autor: Hans Rosling, 2019
Resum: Guia per pensar sobre el món. El potencial del progrés humà, és immens quan treballem basats en fets en lloc de perjudicis.

*****

La rebelión del talento
Autora: Paulina Bánfalvi, 2020
Resumen: Aquest llibre recull els plantejaments de la investigació internacional en el camp de les altes capacitats, el desenvolupament del talent, la creativitat, l’aprenentatge multinivell i la motivació, conjugat l’experiència de l’autora com a professora, especialista en personalització i mare de dos fills amb alta capacitat.

*****

El desarrollo social y emocional de los alumnos con altras capacidades.
Autor: Maureen Neihart, 2019
Resum: Aquest text recull les conclusions de les recerques en aspectes com la motivació, el perfeccionisme, la mentalitat de creixement o el baix rendiment, per a donar-nos les claus sobre com modular l’entorn, la resposta acadèmica i l’estil de criança per a afavorir el desenvolupament emocional i social dels nens amb alta capacitat.

*****