Vídeos Impuls

Entrevista a Stephen Harris i Leticia Lipp sobre l’aprenentatge permanent

Entrevista a Andy Hargreaves sobre el benestar dels alumnes

Entrevista a Dylan Wiliam sobre avaluació formativa

Entrevista a Guy Claxton sobre transformació educativa

Entrevista a Doug Lemov sobre formació de professorat

Entrevista a Miquel Àngel Prats sobre competència digital docent

Entrevista a John Hattie sobre educació avui

Revista Diàlegs: Docents amb efecte impacte

Torneig de discurs escolar TEDIS 2024

Homenatge a Robert Swartz

Torneig de discurs escolar TEDIS 2023

Revista Diàlegs: Educar en l’era de la innovació

Entrevista a Dylan Wiliam sobre avaluació formativa

Entrevista a Melvin Ainscow sobre inclusió i equitat educativa

Presentación estudio Delphi sobre Tecnologia i qualitat educativa

Créixer en virtuts educa per a ser

Revista Diàlegs: Inclusió i progrés humà

Lectors del segle XXI

Vídeo promocional del torneig de discurs escolar online TEDIS 2022

El currículum actual sota la perspectiva de la personalització. 5 veus expertes

Entrevista a Inger Enkvist sobre la millora de la formació docent.

Entrevista a James Arthur sobre com introduir l’educació del caràcter a les escoles

Entrevista a Andreas Schleicher sobre la qualitat dels sistemes educatius

Cooperació Internacional. Educar per al compromís social avui

Presentació de l’Informe Delphi sobre Pensament crític i Creativitat

Taula rodona sobre Pensament Crític i Creativitat

Entrega dels premis del concurs escolar d’oratòria TEDIS – 2021

Entrevista a Cristina Aleixendri sobre dones que triomfen en la ciència i la tecnologia

Entrevista a Richard Gerver sobre el seu llibre Un Manifiesto por el Cambio

Entrevista a Coral Regí sobre l’avaluació com a eina d’aprenentatge

Entrevista a Miquel Rossy sobre la importància del desencolupament d’una marca personal per part del professorat

Entrega dels premis del concurs escolar d’oratòria TEDIS – 2020

Presentació de l’Informe Delphi sobre Educació Personalitzada

Taula rodona sobre Educació Personalitzada

Entrevista a Robert Swartz sobre el Thinking to Learn