Observatori

Documents imprescindibles sobre educació avui

Gender, Education and Skills
Autoria: OECD, 2023
Resum: L’informe 2023 sobre gènere, educació i competències, relatiu a la persistència de les diferències de gènere en educació i les competències, presenta noves perspectives sobre els avenços cap a la igualtat de gènere en educació.
Categories: Personalització.

Entornos personales de aprendizaje: Claves para el ecosistema educativo en red
Autoria: Castañeda, L. i Adell, J. (Eds.), 2013
Resum: Aquest llibre pretén oferir al lector una introducció sobre el concepte de PLE i de l’ecosistema d’idees pedagògiques que el sustenten, a més d’algunes experiències rellevants que exemplifiquen com pot utilitzar-se en la pràctica en tots els nivells educatius i com s’aborda la investigació sobre el PLE des de diferents perspectives.
Categories: Tecnologia.

Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente
Autoria: GTTA, 2022
Resum: El MRCDD és un marc de referència pel diagnòstic i la millora de les competències digitals del professorat espanyol. L’objectiu final és integrar de forma apropiada i efectiva l’ús de les tecnologies digitals en l’acompliment docent i que reverteixi en la consecució de la competència digital de l’alumnat per a facilitat el seu desenvolupament i integració en la societat.
Categories: Tecnologia.

Marco de Competencia Global
Autoria: OECD, 2018
Resum: La competència global forma part d’una estratègia de l’OCDE a mig termini, que pretén ajudar a definir l’aprenentatge de les pròximes dècades. En aquesta estratègia, l’educació s’orienta en les destreses bàsiques per a la vida i a les diferents formes de coneixement, actituds i disposicions.
Categories: Personalització.

PISA 2018
Autoria: OECD, 2021
Resum: Informe sobre l’estudi que va incorporar un instrument sobre mentalitat de creixement per a avaluar les creences dels estudiants sobre la seva intel·ligència. L’objectiu era analitzar la relació entre la mentalitat de creixement i el rendiment acadèmic.
Categories: Personalització.

El trabajo de la OCDE sobre Educación y Competencias
Autoria: OCDE, 2019
Resum: Les societats i economies s’enfronten a grans reptes, com són el compliment dels objectius de desenvolupament o el
creixement sostenible. L‘educació és part fonamental de la resposta a aquests reptes.
Categories: Personalització

Learning Compass 2030
Autoria: OECD, 2019
Resum: Aquest projecte és un aprenentatge evolutiu que estableix un marc d’aspiracions i visió per al futur de l’educació. Dóna suport als objectius més amplis de l’educació i orienta cap al futur amb un benestar individual i col·lectiu.
Categories: Personalització, pensamenrt, Tecnologia.

Digital intelligence
Autoria: DQ Institute
Resum: Marc comú per a l’alfabetització digital, les competències i la preparació. Es basa en una metodologia que integra les metodologies de les organitzacions internacionals, universitats i corporacions amb anàlisis de propietat.
Categories: Tecnologia

Observatorio de tecnología educativa
Autoria: INTEF (Instituto Nacional de tecnologías educativas y formación del profesorado)
Resum: Espacio para impulsar el cambio metodológico en las aulas. Fomento de la colaboración, los espacios de aprendizaje, el desarrollo de habilidades para el s. XXI y de la competencia digital.
Categories: Personalització, tecnologia.

TALIS. Teachers and schools leaders as lifelong learners
Autoria: OECD, 2018
Resum: Orientacions per ajudar al professorat a millorar el seu coneixement i habilitats.
Categories: Personalització, pensament.

Repensar l’educació. Vers un bé comú mundial?
Autoria: Centre UNESCO de Cat.
Resum: Visió de l’educació com un bé comú essencial. En la societat del coneixement, no hi ha cap força transformadora més potent que l’educació. Hem de tornar a pensar en gran i imaginar l’educació en un món canviant.
Categories: Personalització

Aprendizaje Personalizado
Autoria: UNESCO
Resum: A tot el món, la tecnologia
permet a les institucions educatives dissenyar rutes d’aprenentatge
personalitzables per als estudiants i cicles de retroalimentació amb dades enriquides per als
docents.
Categories: Personalització, Tecnologia.

Viaje a la escuela del siglo XXI
Autoria: Alfredo Hernando, 2014
Resum: Tendencias més innovadores arreu del món. El lector pot fer el seu recorregut d’innovació per 80 accions concretes que pot aplicar al seu propi entorn.
Categories: Personalització, pensament, tecnologia

La Naturaleza del Aprendizaje. Investigación para inspirar la práctica.
Editat per: H. Dumont, D.Istance y F. Benavides, 2010
Resum: Projecte “Ambients Innovadors d’Aprenentatge”. Com poden les ciències de l’aprenentatge aportar al disseny dels ambients d’aprenentatge del segle XXI?
Categories: Personalització

Educació: Hi ha un tresor amagat a dins
Autoria: Jacques Delors, 1996
Resum: Posa en valor la funció de l’educació com a instrument perquè la humanitat progressi cap a uns ideals de pau, llibertat i justícia social.
Categories: Personalització