Observatori

Documents imprescindibles sobre educació avui

Educació: Hi ha un tresor amagat a dins
Autoria: Jacques Delors
Resum: Posa en valor la funció de l’educació com a instrument perquè la humanitat progressi cap a uns ideals de pau, llibertat i justícia social.
Categories: Personalització
Link aquí

La Naturaleza del Aprendizaje
Editat per: H. Dumont, D.Istance y F. Benavides
Resum: Projecte “Ambients Innovadors d’Aprenentatge”. Com poden les ciències de l’aprenentatge aportar al disseny dels ambients d’aprenentatge del segle XXI?
Categories: Personalització
Link aquí

Aprendizaje Personalizado
Autoria: UNESCO
Resum: A tot el món, la tecnologia
permet a les institucions educatives dissenyar rutes d’aprenentatge
personalitzables per als estudiants i cicles de retroalimentació amb dades enriquides per als
docents.
Categories: Personalització, Tecnologia.
Link aquí

Repensar l’educació. Vers un bé comú mundial?
Autoria: Centre UNESCO de Cat.
Resum: Visió de l’educació com un bé comú essencial. En la societat del coneixement, no hi ha cap força transformadora més potent que l’educació. Hem de tornar a pensar en gran i imaginar l’educació en un món canviant.
Categories: Personalització
Link aquí

Learning Compass 2030
Autoria: OECD
Resum: Aquest projecte és un aprenentatge evolutiu que estableix un marc d’aspiracions i visió per al futur de l’educació. Dóna suport als objectius més amplis de l’educació i orienta cap al futur amb un benestar individual i col·lectiu.
Categories: Personalització, Tecnologia.
Link aquí

Digital intelligence
Autoria: DQ Institute
Resum: Marc comú per a l’alfabetització digital, les competències i la preparació. Es basa en una metodologia que integra les metodologies de les organitzacions internacionals, universitats i corporacions amb anàlisis de propietat.
Categories: Personalització
Link aquí

El trabajo de la OCDE sobre Educación y Competencias
Autoria: OCDE
Resum: Les societats i economies s’enfronten a grans reptes, com són el compliment dels objectius de desenvolupament o el
creixement sostenible. L‘educació és part fonamental de la resposta a aquests reptes.
Categories: Personalització
Link aquí