Qui som

Transformar el món a través de l’educació aportant estudi, investigació i projectes innovadors

Qui som?

Impuls Educació és un espai d’estudi i diàleg en temes educatius que neix amb la missió de transformar el món a través de l’educació, aportant estudi, investigació i projectes innovadors que empoderin el professorat, les escoles i les famílies, tot creant un debat positiu sobre educació.

Amb cinquanta anys d’experiència al servei de la societat, educant milers de joves a Catalunya i Balears, Institució Familiar d’Educació amplia la seva activitat de contribució social generant idees, debats i projectes que millorin la qualitat de l’educació en el present i el futur.

Institució Familiar d’educació és un grup educatiu amb tretze escoles a Catalunya i Balears que compta amb més de 700 professionals, 5.000 famílies i 7.000 alumnes.

El nostre projecte es fonamenta en l’humanisme cristià i l’atenció personalitzada i aporta una visió innovadora de l’educació perquè cadascun dels nostres alumnes arribin a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents.

Innovació Pedagògica

Recerca i Projectes

Què ens mou?

Ens inspiren les paraules del poeta “l’infant és el futur de l’home”, destacades per Jacques Delors en l’emblemàtic informe de la UNESCO, “Educació: hi ha un tresor amagat a dins.” Com Delors, tenim l’esperança d’un món millor on es respectin els drets humans, es visqui la comprensió mútua, i s’utilitzin els avenços del coneixement per la promoció del gènere humà.

L’educació del segle XXI hauria de ser un mitjà al servei de totes les persones, fent realitat els ideals de pau, llibertat i justícia, necessaris per crear una civilització global on la pobresa, la marginació, la ignorància, l’opressió i la guerra no tinguin lloc.”

Compromís amb les famílies i la societat. La qualitat educativa és la base del desenvolupament sostenible ODS 4

El nostre compromís és amb les famílies i la societat sencera. Cerquem empoderar al professorat, les escoles i als pares i mares, per garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de la vida per a tothom, tal com ho recomana l’ODS número 4 (Quality Education. Sustainable Development Goals. UN).

Volem aportar estudi, investigació i projectes innovadors que orientin una transformació educativa eficaç. Oferim crear un debat positiu on puguin participar tots els agents implicats, des del legislador i l’administració educativa fins a les famílies de qualsevol ciutat, barri, poblet o escola.

Un món millor on s’utilitzin els avenços del coneixement per la promoció del gènere humà

Què fem?

La nostra tasca se centra al voltant de 3 eixos que creiem fonamentals per a una educació de qualitat en el present i el futur: la personalització, el pensament i la tecnologia.

La personalització, el pensament i la tecnologia són claus per una educació de qualitat a l’era digital

Personalització

Educar persones requereix tenir en compte les seves singularitats, talents, interessos i necessitats. Posar l’alumne al centre fa que l’aprenentatge tingui un sentit i valor personal potenciador de nous aprenentatges. La personalització és una proposta pedagògica que aporta qualitat a la inclusió i l’equitat educatives.

La personalització aporta qualitat a la inclusió i l’equitat educatives. Quan la persona és el centre, els aprenentatges tenen sentit i valor personal

..

Pensament Crític i Creatiu

Educar ciutadans per viure en una societat democràtica, en un món globalitzat i canviant on la informació és omnipresent, implica promoure pensadors crítics i creatius capaços d’aprendre durant tota la vida, de trobar bones solucions a problemes complexos, i qüestionar-se les coses cercant la veritat amb llibertat.

Pensadors crítics i creatius capaços de trobar bones solucions a problemes complexos, i qüestionar-se les coses cercant la veritat amb llibertat

..

Tecnologia

En l’actualitat la tecnologia s’ha convertit en una eina imprescindible. Educar en una societat altament automatitzada ofereix l’oportunitat d’aprofitar el potencial que ofereix la tecnologia per assolir els objectius educatius de manera més eficaç. Des d’apropar el món a les aules fent l’aprenentatge més real, autònom i cooperatiu, tot promovent un bon ús, fins a donar suport a la comunicació i la gestió de la informació.

Educar en una societat altament automatitzada ofereix l’oportunitat d’aprofitar el potencial de la tecnologia per assolir els objectius educatius


personalització


pensament


tecnologia