Personalitzar, un model per a una educació de qualitat al segle XXI

Compartir

23 març 2023

Informe Delphi sobre Personalització Educativa

FEBRER 2020

Personalitzar, un model per a una educació de qualitat al segle XXI

Ana Moreno Salvo
Personalitzacio Educativa

ESTUDI DIGITAL

Conclusions de l’estudi

A l’inici de l’estudi es va plantejar com a objectiu “construir un marc comú de consens sobre què s’entenia per personalització de l’educació”. Ara, gràcies a la generosa col·laboració del grup d’experts participant, i el treball realitzat, s’està en disposició de rendir comptes.

L’educació personalitzada és un model educatiu orientat a educar persones singulars, autònomes, obertes, responsables, solidàries i resilients capaces de superar-se i perseverar per si mateixes. La seva finalitat és educar persones íntegres, compromeses amb la millora personal i social.

Els principis bàsics que caldria a tenir en compte a l’hora d’implementar un model personalitzat són:

  • L’escola hauria de ser promotora de la iniciativa i autonomia personal.
  • L’organització hauria de garantir que el professorat, estudiants i famílies tenen veu en la presa de decisions i assumeixen responsabilitats.
  • El currículum és flexible, diversificat i vehicle de transformació de les persones.
  • Hi ha diversitat de metodologies i estratègies orientades a la construcció i la integració del saber.
  • L’avaluació està integrada a l’aprenentatge i avalua el progrés i esforç de l’alumne més que el resultat.
  • El professorat fomenta la reflexió sobre l’aprenentatge i el connecta i integra en la vida real i la comprensió del món.
  • Compta amb orientació personal.
  • Col·laboració entre escola-família. La família participa de manera activa en la formació i presa de decisions dels seus fills en col·laboració amb els professors.
  • La tecnologia permet desenvolupar les tasques d’acompanyament de cada alumne tant en les seves trajectòries escolars com d’aprenentatge, i al seu torn poden ser un gran suport al docent.

A partir d’aquí s’obre tot un panorama de possibilitats: continuar avançant per a crear un marc de consens que faci cada vegada més eficaç la implementació del model; desenvolupar una eina d’avaluació del grau de personalització d’una estratègia, escola, entorn, model educatiu, currículum, o fins i tot sistema educatiu; i també es podria crear un “manual” d’orientacions per al disseny d’estratègies, metodologies, o fins i tot models complets basats en una visió personalitzada de l’educació.

Tot això permetria, a la vegada, començar a avaluar l’eficàcia de la personalització com a model d’educació de qualitat per al S XXI. Això ens permetria comptar amb evidències per a la seva consolidació i millora, i animaria a molts sistemes educatius a incorporar-ho tot contribuint a la millora en la qualitat de vida de les properes generacions.

Experts participants

Compartir

Informes publicats

2024-04-19T12:47:13+00:00
Go to Top