Publicacions2023-05-22T13:37:38+00:00

Publicacions

Publicacions d’Impuls Educació

Impuls educació és un espai per l’estudi, la recerca i la innovació educativa. Les nostres publicaciones: estudis, informes, infografies o llibres, tenen l’objectiu de contribuir a la qualitat educativa arreu del món.

4 Educar en l’era de la innovació

La creativitat a l’escola

Novembre 2022
VOL. 3 · NÚM. 2

3 Inclusió i progrés humà

Una escola equitativa en la qual tots són importants

Febrer 2022
VOL. 3 · NÚM. 1

Tecnologia educativa
Inclusió
Pensament crític

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top