Publicacions2024-04-25T13:28:48+00:00

Publicacions

Publicacions d’Impuls Educació

Impuls educació és un espai per l’estudi, la recerca i la innovació educativa. Les nostres publicaciones: estudis, informes, infografies o llibres, tenen l’objectiu de contribuir a la qualitat educativa arreu del món.

5 Docents amb efecte impacte

Un impuls a l’aprenentatge

Novembre 2023
VOL. 4 · NÚM. 1

4 Educar en l’era de la innovació

La creativitat a l’escola

Novembre 2022
VOL. 3 · NÚM. 2

Tecnologia educativa
Formació docent
Pensament crític

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top