Tecnologia Educativa

Miquel Àngel Prats

Doctor en Pedagogia per la URL

Miquel Àngel Prats

És professor titular de TE i coordinador acadèmic del Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius.

Ha col·laborat amb Impuls cen l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Manuel Area

Doctor en Pedagogia per la ULL

Manuel Area

És catedràtic de la Universitat de La Laguna (ULL) al Departament de Didàctica i Recerca Educativa a la Facultat d’Educació i és expert en tecnologia educativa.

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Jesús Valverde

Doctor en Pedagogia per la USAL

Jesús Valverde

És professor titular al Departament de Ciències de l’Educació de la Facultat de Formació del Professorat de la Universitat d’Extremadura (UEx).

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Pablo Fernández

Doctor en Enginyeria per la USAL

Pablo Fernández

És membre del grup de recerca de tecnologia educativa de la UCAV. Les seves línies de recerca són les metodologies i tecnologies actives d’aprenentatge.

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Ángel Sobrino

Vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la UNAV

Ángel Sobrino

Les seves línies de recerca se centre en la formació del professorat en TIC i l’avaluació dels aprenentatges.

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Pere Marquès

Doctor en Ciències de l'Educació per la UB

Pere Marquès

Mestre i llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) i expert en metodologies didàctiques amb ajut de les TIC. 

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Juan Luis Fuentes

Doctor amb Menció Europea en Pedagogia per la UCM

Juan Luis Fuentes

És expert en educació del caràcter, aprenentatge-servei, filosofia de l’educació i pedagogia social. Compta amb dos sexennis de recerca.

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Alberto González

Investigador a la Facultat d'Educació a UEX

Alberto González

Les seves línees d’investigació se centren en la gamificació en l’àmbit universitari, la programació direccional, la programació visual, la robòtica educativa, els videojocs i la realitat X.

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Joan Anton Sánchez

Doctor en Pedagogia per la UAB

Joan Anton Sánchez

És professor agregat al departament de Didàctica i Organització Educativa de la Universitat de Barcelona (UB) i coordinador del projecte “Proposta interuniversitària de formació inicial de mestres en tecnologies digitals”.

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Francisco José Recio

Doctorant en Educació per la UNED

Francisco José Recio

Les seves línes de recerca se centren en la tecnologia educativa, la reflexió docent, la competència digital docent, la formació inicial docent i el desenvolupament professional docent.

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Mª Rosa Fernández

Doctora en Pedagogia per la USAL

María Rosa Fernández

És investigadora sobre temes relacionats amb les noves tecologías de l’aprenentatge, l’educació digital, els videojocs i  amb les tecnologies per a la transformació educativa i social. 

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Juan Francisco Hernández

Llicenciat en Astrofísica per la ULL

Juan Francisco Hernández

És professor de física i matemàtiques al Colegio Hispano Inglés (Santa Creu de Tenerife), impartint les classes des de l’enfocament Flipped.

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Rosario Freixas

Doctora en Educació per la UNED

Rosario Freixas

Està especialitzada en la creació, instrumentació i avaluació de models i dissenys pedagògics i materials didàctics en diferents nivells i modalitats.

Ha col·laborat amb Impuls en l’estudi Delphi sobre tecnologia educativa.

Susana López

Doctora en Formació del Professorat per la UEx

Susana López

És experta en innovació docent, formació del professorat i noves narratives a l’ensenyament digital.

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Belen Palop

Doctora del programa de Matemàtica Aplicada de la UPC

Belen Palop

Ha coordinat diferents projectes europeus per al desenvolupament de projectes STEAM en centres educatius centrant l’atenció en el millor aprenentatge de les Matemàtiques i del Pensament Computacional. 

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Vanessa Esteve

Doctora en Tecnologia Educativa per la URV

Vanessa Esteve

Les seves línees d’investigació se centren en la competència digital, els entorns de simulació 3D aplicats a l’educació, el disseny i l’experiència d’usuari en entorns tecnològics per a la formació i la robòtica i en l’educació STEAM. 

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Judith Martín

Doctora en Educació per la USAL

Judith Martín

Les seves línies de recerca se centren en l’estudi de la transició de l’entorn tradicional a l’entorn digital dins dels processos, els espais i les pràctiques educatives. 

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Diego Vergara

Doctor en Enginyeria per la USAL

Diego Vergara

És investigador principal del Grup de Recerca de Tecnologies Educatives ETUCAV de la UCAV. Línies de recerca: desenvolupament de recursos virtuals amb aplicació directa a la docència de diverses assignatures d’enginyeria.

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Domingo Chica

Expert en tecnologia educativa

Domingo Chica

És expert en tecnologia educativa, metodologies actives i avaluació a l’aula per assolir un procés d’aprenentatge més eficaç, significatiu i atractiu, posant l’alumnat al centre del procés d’aprenentatge.

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Inmaculada Pérez

Experta en disciplina positiva

Inmaculada Pérez

És experta en disciplina positiva, gamificació, ABP, educació emocional, escriptura creativa, Visual Thinking, coeducació i treball cooperatiu. 

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Mª José Amador

Experta en metodologies actives i Visual Thinking

María José Amador

És mestra de primària i experta en metodologies actives, Visual Thinking i facilitadora en disciplina positiva familiar i primera infància. 

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Susan Holmes

Directora d'escola a Nehru World School

Susan Holmes

Llicenciada en literatura anglesa i alemanya per la Universitat de Liverpool i doctorada en Educació (Líders i lideratge en Educació) per la Universitat de Birmingham.

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Jesús Acevedo

Membre del laboratori de videojocs “Nodo Play”

Jesús Acevedo

És membre del Grup de Recerca “Nodo Educativo” de la UEx i la seva línia de recerca se centra en el pensament computacional especialitzat en programació direccional, programació visual, robòtica educativa, gamificació, videojocs i realitat X.

Ha col·laborat amb Impuls en l’informe Delphi sobre tecnologia educativa.

Experts per temes