Educar ciutadans per al futur

Educar ciutadans per al futur

A l’entrevista que Impuls Educació va fer a Andreas Schleicher el 2021, el director de PISA va comentar que en el futur hem de posar els valors en el centre del que ensenyem, i després pensar en el coneixement i les habilitats com a possibles maneres d’il·lustrar aquells valors… La pluralitat és una realitat de les nostres societats, si ens entenem com a éssers humans podem apreciar diferents maneres de pensar, diferents maneres de caminar, entendre’ns. L’escola i cada docent ha d’assumir la responsabilitat d’educar en el ser a tots i cada un dels seus alumnes tenint present la seva felicitat i el futur del món i de la societat.

“Qualitat en educació avui, és ajudar als alumnes a desenvolupar una brújula fiable per a navegar per un món que no podem predir”

Andreas Schleicher, 2021

“En l’era de la IA, l’educació d’allò que necessiten els nens s’hauria de centrar en aquells aspectes que ens fan més humans. Ensenyar allò que la IA no pot fer”

Kai-Fu Lee, 2021

“L’educació té a veure amb les virtuts del caràcter que vinculen el creixement humà amb el tipus de persona que cada ésser humà té el potencial de ser i decidir ser”

James Arthur, 2022

“El benestar dels estudiants ha de ser un factor prioritari a les escoles. És un requisit per a un bon rendiment, com una conseqüència d’aquest. En educació el benestar té un gran valor en si mateix, ha de complementar al rendiment acadèmic, ser un signe d’èxit”

Andy Hargraves, 2022