Aprenentatge Permanent

Aprenentatge Permanent

Un objectiu prioritari de l’educació del present i del futur és fer dels alumnes persones autònomes, amb capacitat de pensar i aprendre per si mateixes.

Tota innovació pedagògica hauria d’estar orientada a generar impacte positiu en l’educació dels alumnes. Els docents i líders escolars han de ser capaços de prendre les millors decisions i d’implementar-les amb eficàcia.

“En el passat, acostumàvem a aprendre a treballar i invertíem els nostres esforços en allò, ara aprendre és la feina. Ja no podem formar un conjunt de tècniques per a tenir èxit”

Andreas Schleicher, 2021

“Cada nen i nena és un aprenent, és ensenyable, pot créixer i se li pot ensenyar a estimar l’aprenentatge”

John Hattie, 2023

“Un gran professor no es diferencia pel seu mètode d’ensenyament, la seva personalitat o la seva formació… Es diferencia pel seu impacte en el progrés, en l’aprenentatge de cada un dels seus alumnes”

John Hattie, 2023