Qualitat educativa per a tothom

Qualitat educativa per a tothom

Educar per a una societat inclusiva implica tenir una escola inclusiva en la qual totes les alumnes i tots els alumnes tinguin la mateixa oportunitat de progressar en el seu aprenentatge i la seva educació.

“No hi ha cap sistema educatiu  al món que obtingui l’excel·lència sense atendre la diversitat de necessitats dels seus estudiants”

Andreas Schleicher, 2021

“Tots els alumnes importen i importen igual”

Melvin Ainscow, 2022

“No és que els nens i nenes no puguin aprendre, és que el que proporciona l’escola no respon a les seves capacitats”

Carmen Alba Pastor, 2022