La Intel·ligència Artificial a l’educació

Compartir

5 abril 2024

Un dels majors avenços de la IA és la personalització de l’aprenentatge

per Javier Badia

En el món accelerat d’avui, la tecnologia avança a passos de gegant, i l’educació no és una excepció. La incorporació de la Intel·ligència Artificial (IA) en el sector educatiu ha obert un nou camp de possibilitats i desafiaments. Tal com en el joc d’escacs, on cada peça té el seu paper i estratègia, la IA en l’educació promet una personalització i eficiència que podrien revolucionar la manera com aprenem. Tant és així que des de fa mesos s’ha incrementat l’oferta de formacions en IA en l’àmbit educatiu. En el meu cas concret, des del juny del 2023, pràcticament no ha passat un mes sense que hagi dut a terme alguna formació, xerrada o taller en aquest àmbit.

Un dels majors avenços que la IA aporta a l’educació és la personalització de l’aprenentatge. Imagineu un món on cada estudiant rep un pla d’estudi adaptat a les seves habilitats, estils d’aprenentatge i interessos. La IA pot analitzar les respostes i el comportament de l’alumnat per identificar els seus punts forts i àrees de millora, oferint així un recorregut educatiu a mesura.

La IA pot analitzar les respostes i el comportament de l’alumnat per identificar els seus punts forts i àrees de millora

D’aquesta manera, podem convertir ChatGPT, per posar un exemple, en un expert en educació personalitzada. Escrivim un simple “prompt”, com per exemple:

  • Rol: Docent expert en educació personalitzada.
  • Objectiu: Dissenyar una activitat personalitzada als interessos del teu alumnat.
  • Context: Estàs impartint la matèria d’Informàtica a 4t d’ESO i estàs preparant material per a la unitat de fulls de càlcul. Vols adaptar les dades d’una activitat perquè responguin als interessos del teu alumnat. Per aquest motiu has recollit els temes d’interès i els resultats han estat els següents: moda, futbol, empreses tecnològiques, Moto GP, addiccions, “influencers” i obres literàries del segle XX. Crea com a mínim 8 columnes per a cada taula amb dades coherents al tema en qüestió.
  • Format: Una activitat ben descrita i detallada que incorpori una taula diferent basada en cadascun dels temes d’interès.

Un cop polsem la tecla Enter, frisarem tot veient com ChatGPT genera una activitat diferent per cadascun dels temes triats. Però la tasca no acaba aquí, ja que arriba el moment en què comencen les iteracions, és a dir, les preguntes, aclariments, concrecions i un llarg etcètera d’instruccions que faran que el resultat inicial millori d’una manera significativa.

A més de personalitzar l’aprenentatge, la IA també pot actuar com a eina d’avaluació contínua. Pot corregir treballs i exàmens, proporcionant retroalimentació instantània i detallada, una tasca gairebé impossible per a un docent amb desenes d’estudiants.

La IA pot actuar com a eina d’avaluació continua corregint exàmens, proporcionant retroalimentació instantània i detallada

Així mateix, pot identificar patrons en les errades de l’alumnat, ajudant a detectar problemes de comprensió abans que es converteixin en obstacles majors. Una de les funcionalitats que mostro en les meves formacions és com ChatGPT pot generar feedback personalitzat, tant d’activitats, com d’exàmens i, fins i tot, de projectes i treballs amb desenes de pàgines. Sobre aquest darrer cas podem utilitzar la tècnica “what went well and even better if”, tot adjuntant el document que volem avaluar. En pocs segons ens apareixerà per pantalla una retroalimentació coherent, precisa i totalment contextualitzada del treball de l’alumnat.

De tota manera, tot i que la resposta generada és força fiable, lògicament ha de passar pel filtre del docent, que és qui ha de fer les modificacions pertinents per tal d’adaptar-la totalment al seu alumnat. Hem de recordar que la IA no “ens fa la feina”, sinó que aporta ajuda i eficiència.

Però, com en tota innovació, la integració de la IA en l’educació presenta desafiaments. Un d’ells és l’èticaen l’ús de dades personals. Com protegim la privacitat dels estudiants en un món on cada clic és una dada? A més, hi ha el repte de l’accés igualitari. Com garantim que aquesta tecnologia no augmenta la bretxa digital i social, sinó que serveix com a eina d’igualtat d’oportunitats?

La resposta sembla senzilla. Pel que fa a les dades, podem codificar els noms del nostre alumnat. Quant a la bretxa social, sempre faig la següent reflexió: amb un cert coneixement d’enginyeria de “prompts”, podem programar a ChatGPT per convertir-lo en un docent que guiarà l’estudi del nostre alumnat, tasca que fins al moment feien professionals externs, acadèmies o famílies. On  trobem més bretxa, en la utilització d’una tecnologia que podem trobar de manera gratuïta o en un acompanyament que depèn del nivell social, cultural i econòmic de les famílies?

Finalment, hem d’entendre que la IA no substitueix el professorat, sinó que el complementa. Com va dir Albert Einstein, “és la suprema art del professorat despertar la joia en l’expressió creativa i el coneixement”. La IA pot encarregar-se de tasques repetitives i anàlisis de dades, deixant al professorat més temps per inspirar, motivar i guiar l’alumnat en el seu recorregut educatiu.

Hem d’entendre que la Inteligència Artificial no substitueix el professorat, sinó que el complementa

Un concepte que sempre destaco a les sessions és el de les tasques que “aporten valor”. Qualsevol activitat, tant personal com professional, està composta per tasques de les quals només algunes d’elles aporten un valor real a clients i consumidors. Pel que fa a la tasca docent, si aconseguim que la IA faci més eficient aquelles tasques més repetitives, mecanitzables i burocràtiques, podem centrar-nos en aquelles que realment aporten valor al nostre alumnat, com l’acompanyament o el seguiment emocional, entre moltes altres.

En conclusió, la integració de la IA en l’educació és una oportunitat emocionant i desafiadora. Pot transformar radicalment el procés d’aprenentatge, fent-lo més personalitzat, eficient i accessible. No obstant això, aquest camí cap al futur requereix una formació i reflexió profundes sobre els valors ètics, l’accés igualitari i el paper de l’educador. En aquest equilibri rau la clau per desbloquejar el veritable potencial de la IA en l’educació.

Javi Badia és professor d’ESO i Batxillerat a l’Institut Torre Vicens de Lleida de les matèries de Tecnologia, Informàtica i Programació. També és professor associat a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, on imparteix la matèria d’Organització de la Producció. Actualment, ho compagina amb formacions digitals en entorns educatius, on s’està especialitzant en com la Intel·ligència Artificial pot ajudar a docents, alumnat i famílies.

Valora el post
5/5 - (4 votes)

Compartir

2024-04-10T07:08:50+00:00

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top