Estudis

Estudis d’Impuls Educació

Impuls educació és un espai per l’estudi, la recerca i la innovació educativa. Les nostres publicaciones, estudis i informes, tenen l’objectiu de contribuir a la qualitat educativa arreu del món.

Últim estudi Delphi

Tecnologia educativa

MAIG 2022

La tecnologia educativa, una eina clau per a una escola de qualitat a l’era digital

ESTEFANÍA HITA EGEA
ANA MORENO SAVO

Estudis

Tecnologia educativa
Pensament crític i creatiu
Personalitzacio Educativa