El docent, agent de canvi

Compartir

10 octubre 2022

Liderar la innovació pedagògica des dels centres educatius

Per Redacció

En un món i societat que canvia contínuament, calen docents formats per a un aprenentatge permanent. Els canvis en educació es produeixen a través dels docents, que són els veritables agents de canvi. Com diu Melvin Ainscow1, els docents són els autèntics “policymakers”, quan es tanca la porta de l’aula ells tenen tot el control de què succeeix a dins.

Quatre factors per al canvi

Per a una transformació educativa real de qualitat cal gestionar la capacitat de canvi de tots i cadascun dels docents. Hi ha quatre factorsimpulsors de la creació de capacitat per al canvi: 1) Elaboració d’una visió personal; 2) Investigació; 3) Competència; i 4) Col·laboració. Els quatre estan estretament interrelacionats i es reforcen mútuament.

  1. Elaboració d’una visió personal. Tots valorem fer una feina que tingui sentit, oferir un servei útil, treballar amb integritat. Tenir una visió personal sobre educació, és el punt de partida. És la mateixa finalitat de l’educació la que fa que sigui important que cada docent tingui un propòsit i una visió personal. Per a ser conscients de quina és la nostra visió, cal fer-se i reflexionar sobre preguntes com: què és rellevant per a mi com a educador?, quin canvi intento aconseguir personalment?, quins aprenentatges són necessaris per a assolir els reptes de la societat actual i futura?…
  2. Investigació. Per a la formació en el propòsit personal es necessita investigar com puc aconseguir allò que és rellevant per a mi, però, la formació i la realització del propòsit personal no és quelcom estàtic. “La investigació és el motor de la vitalitat i de l’autorenovació”. Investigar implica ampliar el que un valora. És una conquesta permanent, imprescindible en entorns com l’actual que canvien constantment. Són essencials els hàbits de qüestionament, experimentació i varietat. La pràctica reflexiva, els diaris personals, la investigació en l’acció, obtenir mentors innovadors i la col·laboració entre companys, són algunes de les estratègies actuals.
  3. Competència. Implica dominar la pràctica didàctica i tenir idees, habilitats i experiència perquè realitzin el que es pensa i l’assoliment del canvi. Aquesta competència és necessària per a ser eficaç, però també és un mitjà per a assolir una comprensió més profunda. D’aquest mestratge sorgeixen noves mentalitats, de la mateixa manera que la competència és fruit d’una nova manera de pensar. Els qui tenen un alt nivell de l’hàbit de mestratge personal viuen aprenent contínuament, són conscients de la seva ignorància, incompetència, i de les àrees on han de créixer. La competència és un procés. Les noves competències i l’experiència són requisits per a comprendre i jutjar millor el que és bo i són el camí per a aconseguir una eficàcia més gran. D’aquesta manera l’habilitat i l’experiència són centrals per a obtenir el canvi. La competència requereix una sòlida formació inicial i una evolució contínua, però és molt més que això. L’hàbit d’aprendre ha d’impregnar tot el que fem. A més d’estar exposats a noves idees, cal integrar-les i ser-ne competents.
  4. Col·laboració. La capacitat de relació amb els altres i la col·laboració són fonamentals per a la formació personal. Si estem aïllats, la nostra capacitat d’aprendre es limita. La capacitat de col·laborar, a petita i gran escala, és un dels requisits bàsics per a la societat. La competència personal i la de grup s’alimenten mútuament en les organitzacions que aprenen. Els docents es necessiten els uns als altres per a aprendre i dur a terme projectes.
justicia y equidad
Els quatre factors impulsors del canvi: Elaboració d’una visió personal, investigació, competència i col·laboració

No obstant això, el canvi és un procés complex. Conèixer algunes lliçons apreses sobre aquest procés pot ajudar a evitar errors:

  1. El que és important no es pot imposar.
  2. El canvi és un viatge, no un projecte establert. És ple d’incertesa i emocions, tant positives com negatives.
  3. Cal assumir riscos, els problemes i errors són els nostres aliats.
  4. Totes les persones han de ser agents de canvi. La manera de pensar i la competència constitueixen la protecció definitiva.

On soc? Fes-te un SELFI

La formació de docents com agents de canvi exigeix millorar en els quatre factors del canvi. L’eina “SELFI – El docent com agent de canvi”, està pensada per a facilitat l’autoavaluació i reflexió del professorat, per a ajudar-lo a autoregular el seu aprenentatge que ha de durar tota la vida. Impuls Educació proposa un qüestionari amb les següents 35 preguntes.

Aprenents permanents. Eines per a millorar

El qüestionari està pensat per a utilitzar-lo com a punt de partida, per a fer un “pla de millora personal”. Després d’un temps es pot tornar a fer per a veure les millores i fer un nou pla. Es convenient que cada docent tingui un “mentor” o “coach” que l’ajudi, a partir de la seva reflexió personal, a dissenyar un pla realista.

Un docent agent de canvi es caracteritza per ser un aprenent permanent i expert. És per això que les eines de millora han d’afavorir el desenvolupament d’aquest perfil professional, i en aquest sentit, majoritàriament, s’oferiran quan es demanin i seran voluntàries. Han de ser variades i adaptades a les necessitats de cada docent. La pràctica reflexiva, la codocència o el co-coaching són algunes de les més eficaces.

(*) Posar el punt del qüestionari SELFI “Docent agent de canvi”

Referències

Entrevista a Melvin Ainscow per Impuls Educació. Revista diàlegs núm. 3. www.impulseducacio.org
Font, “Las Fuerzas del cambio” (2002). Michael Fullan.
Valora aquest post
5/5 - (1 vote)
 

Compartir

2024-05-08T10:34:10+00:00
Go to Top