La competència digital és imprescindible per a viure al nostre món

Compartir

9 novembre 2022

Deu lliçons per a un ús ètic, responsable i saludable de les tecnologies digitals

Miquel Àngel Prats és mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia. Actualment és professor titular de Tecnologia Educativa i investigador responsable de la línia eduTIC del Grup de recerca PSiTIC de la Facultat d’Educació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Ha compaginat la seva activitat docent amb la divulgativa i l’any 2020 va ser guardonat amb el XXX Premi Joan Profitós d’Assaig Pedagògic per aquesta obra.

La transformació digital genera oportunitats, però també amenaces, com ara una societat mal preparada per al futur. En educació, l’ús de les noves tecnologies pot ajudar a reduir la bretxa d’aprenentatge entre estudiants d’entorns socioeconòmics diferents. “Viure en digital” dona criteris per educar en l’ús de les xarxes i dels dispositius electrònics; per formar a noves generacions que han de ser autònoms digitals, és a dir, capaços de cercar informació, d’aprendre, d’entretenir-se, de relacionar-se i de comunicar-se a Internet amb eficàcia, seguretat i llibertat.

per Jordi Viladrosa i Clua

Les tecnologies digitals obren més portes que no pas en tanquen. Trobar l’equilibri entre les oportunitats que ens ofereixen i les inconveniències que presenten esdevé un repte ingent per a tot aquell que el vulgui assumir. Més encara si es tracta de vincular la competència digital amb l’assoliment dels objectius d’aprenentatge de totes les etapes educatives i, alhora, facilitar un desplegament transversal del currículum. Amb la LOMLOE (Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació), la competència digital es converteix en un principi pedagògic a l’educació bàsica i és una de les vuit competències clau que estableix aquesta llei, d’acord amb la “Recomanació del Consell d’Europa de 22 de maig de 2018” relativa a les competències clau per a l’aprenentatge permanent.

Estructura i continguts clau

Aquest treballadíssim i oportú assaig de Miquel Àngel Prats s’estructura en tres grans blocs temàtics i en cada bloc se’ns presenten diverses continguts que conformen un total de 10 lliçons plenes de experiències, idees, propostes i reflexions adreçades a les famílies, al professorat i a tots aquells estudiants, infants i joves, que ja viuen immersos en el món digital.

 • Comprendre el moment i el context sociodigital
  • Seduïts per les pantalles i la mobilitat
  • Informació i poder
  • Identitat digital
 • Competència i autonomia en el món digital
  • Exploradors del ciberespai
  • Ordenar per trobar
  • Parlar i participar en el món digital
  • Jugar, imaginar i divertir-nos
 • Benestar i seguretat digital
  • Protegits i segurs
  • Usos digitals per a cada edat
  • Criteri, seny i autoritat moral

L’ús de les tecnologies digitals pot ajudar a reduir la bretxa d’aprenentatge entre alumnes procedents d’entorns socioeconòmics diferents. Amb tot i això, ”navegar de manera habitual per la xarxa requereix un pensament crític i una capacitat de comprometre’s de manera positiva i competent en l’entorn digital”. Aquest llibre ens ofereix “criteris per a educar en l’ús de les xarxes i dels dispositius electrònics; i per a formar els qui han d’acabar sent autònoms digitals, és a dir, persones capaces de cercar informació, d’aprendre, d’entretenir-se, de relacionar-se i de comunicar-se a Internet amb eficàcia, seguretat i llibertat”.

L’ús de les tecnologies digitals pot ajudar a reduir la bretxa d’aprenentatge entre alumnes d’entorns socioeconòmics diferents

Algunes regles de cortesia a l’hora d’interactuar en entorns digitals

Les xarxes socials són, massa sovint, molt sorolloses i, potser no sempre som del tot conscients de la importància de tenir ben presents unes quantes regles de comportament útils a l’hora de comunicar-nos a través del correu electrònic, les xarxes socials i/o la missatgeria instantània i la videoconferència. Miquel Àngel Prats ens en presenta 20. En destaquem unes quantes:

Netiquette sobre el correu electrònic

 • No empreu les majúscules. En els correus electrònics, això equival a CRIDAR!
 • En un correu on hi ha molts remitents, no cal respondre’ls a “tots” per a donar les gràcies.

Netiquette sobre les xarxes socials

 • És bo participar i estar ben connectats, sempre que s’aconsegueixi un equilibri adequat entre la virtualitat i la presencialitat.
 • Cal ajudar a saber distingir entre amics, companys, coneguts i saludats.

Netiquette sobre la missatgeria instantània

 • És aconsellable vigilar amb els usuaris que “obren” de manera anònima per a poder parlar.
 • Cal tenir en compte quina foto posem al perfil i quin nom triem (identitat i petjada digitals).

Decàleg de bons usos digitals

Com a complement final, Prats ens ofereix un decàleg per a fer un bon ús de les tecnologies digitals. En síntesi, és el següent:

 1. Creeu espais de diàleg i crítica sobre l’ús i consum de tecnologia digital.
 2. Establiu un clima de confiança.
 3. Interesseu-vos pel que els vostres infants i adolescents consumeixen mediàticament.
 4. Jugueu i navegueu amb els infants i adolescents.
 5. Pacteu i limiteu els horaris i els usos.
 6. Poseu els aparells tecnològics en llocs visibles.
 7. Combineu l’oci tecnològic amb altres activitats de lleure.
 8. Comprendre que la tecnologia, en general, pot alterar la realitat.
 9. Aneu amb compte amb el que publiqueu a les xarxes o a través dels aparells tecnològics.
 10. Navegueu de manera segura per Internet.

L’impacte de les tecnologies de la informació i de la comunicació en cadascun de nosaltres i en la societat en general és un fet que cal comprendre bé; per això cal no oblidar que, com afirma l’autor d’aquest suggerent assaig, “aquests nous aparells i aquestes noves eines tecnològiques incorporen inevitablement un nou codi i un nou alfabet que cal conèixer cada cop més per viure de manera autònoma en aquesta societat del segle XXI”. Tot i això, “la revolució digital no ha de suposar un retrocés en els drets socials ni en les llibertats civils”. Tot un repte, que Prats ens anima a afrontar!

Les noves eines tecnològiques incorporen un nou codi i alfabet que cal conèixer per viure de manera autònoma en aquesta societat 

Una reflexió final que ens proposa l’autor i que compartim: “És, probablement, el desconeixement del bon ús d’aquestes tecnologies digitals el que ens fa sentir molt lluny d’aquells que realment són ben a prop”.

Compartir

2023-04-17T14:15:17+00:00

No hi ha extensions per instal·lar o activar. <a href="%1$s" title="Return to the Dashboard">Return to the Dashboard</a>

Go to Top