Discursos amb impacte

Compartir

20 novembre 2023

Cinc discursos històrics

Per Jordi Viladrosa i Clua

L’art de persuadir els altres sempre ha tingut com a aliada a l’oratòria; una aptitud amb què s’aconsegueix un discurs que comuniqui un missatge rellevant i clar, on és tan important el llenguatge verbal com el corporal. La seva estructura és fonamental perquè enganxi a l’audiència i capti allò que realment vol transmetre qui ho pronuncia.

En aquesta ocasió, ens centrarem en l’anàlisi de cinc discursos que, entre molts altres que han deixat empremta en la nostra història contemporània, aporten elements de valor innegable per al progrés de la societat i ens recorden que els drets i els valors es defensen i es viuen per aconseguir que entre tots construïm un món millor.

“Lluitarem a les platges” (Whe shall fight at the beaches)

Aquest discurs icònic va ser pronunciat durant la Segona Guerra Mundial. Churchill hi va transmetre determinació i resistència davant l’adversitat, la capacitat de lideratge i la mobilització de la voluntat col·lectiva i la defensa dels valors democràtics. Es considera un dels discursos més emblemàtics de la història.

Winston Churchill el 1940. “Lluitarem a les platges” (We shall fight at the beaches)

Entre els aspectes més rellevants tenim els següents:

Churchill va destacar la determinació de la nació britànica i la disposició a lluitar contra l’ocupació nazi.

Va emfatitzar el valor i el sacrifici dels soldats i el poble britànic a la defensa del seu país.

Churchill va subratllar la importància de l’aliança entre la Gran Bretanya i els seus aliats, i la necessitat de mantenir la solidaritat i el suport mutu davant de l’enemic.

Malgrat les dificultats i la incertesa, Churchill va transmetre un missatge d’esperança i fortalesa.

“Tinc un somni” (I have a dream)

És el discurs pronunciat per Martin Luther King, on  va denunciar la discriminació racial i la injustícia que patien els afroamericans als Estats Units. Va posar èmfasi a garantir la igualtat de drets per a tots els ciutadans, sense tenir en compte el color de la pell. Hi va advocar per la igualtat racial i la justícia social, la capacitat d’inspirar les masses, la visió d’un món millor i més just, i una invitació a l’acció i la unitat.

Tinc un somni (“I Have a Dream”) per Martin Luther King Jr., el 1963

Aquests són alguns dels seus punts clau:

Va visualitzar un món on totes les persones, sense importar el seu origen ètnic, visquessin juntes en harmonia i es tractessin amb respecte mutu.

Luther King Jr. va advocar per la no-violència com a mitjà per aconseguir el canvi social. Inspirat per la filosofia de Mahatma Gandhi, va promoure la resistència pacífica i la protesta no violenta com a eines poderoses per lluitar contra la injustícia i aconseguir la igualtat.

Va reivindicar els drets civils com a drets inalienables i fonamentals de totes les persones. Va demanar la protecció dels drets de vot, la igualtat d’accés a l’educació i la justícia, i la fi de la discriminació en totes les seves formes.

Va instar l’audiència a actuar i lluitar per la justícia i la igualtat. Va animar les persones a no defallir per tal de buscar un món millor i els va infondre l’esperança que, malgrat els desafiaments, el canvi era possible.

“El discurs de la pau”

Aquest discurs va ser pronunciat per Pau Casals davant les Nacions Unides, el 24 d’octubre de 1971 a la seu de l’ONU a Nova York. Va fer una crida a buscar la pau i la fraternitat entre els pobles del món. Per això va animar a abandonar la violència i la guerra, i a procurar la resolució pacífica dels conflictes internacionals. Es va convertir en un símbol d’esperança i de defensa de la pau i la necessitat de deixar de banda les diferències.

El “Discurs de la Pau”, pronunciat el 1971 a la seu de l’ONU a Nova York

Hi va abordar diversos punts clau:

Casals va denunciar la creixent despesa en armes i la carrera armamentista entre les nacions. Va instar a redirigir aquests recursos cap al benestar de la humanitat, especialment en termes d’educació, salut i erradicació de la pobresa.

Pau Casals, reconegut violoncel·lista i director d’orquestra, va ressaltar el poder de la música com un llenguatge universal que transcendeix les barreres culturals i lingüístiques. Va posar èmfasi en la seva capacitat per inspirar i unir les persones al voltant de valors comuns.

Va emfatitzar la importància d’educar les generacions joves en els valors de la pau, el respecte mutu i la justícia. Va destacar el paper fonamental dels joves en la construcció d’un món millor i va animar a protegir i nodrir-ne l’esperit.

“Discurs de Varsòvia”

Es tracta d’un dels discursos més emblemàtics de Sant Joan Pau II. El va pronunciar el 2 de juny de 1979 en la primera visita al seu país natal, Polònia, durant el seu papat. En ell, va encoratjar els polonesos a mantenir la fe i l’esperança enmig de l’opressió i la lluita per la llibertat. Les seves paraules van inspirar el poble polonès en la seva lluita per la democràcia i els drets humans.

“El discurs de Varsòvia”, pronunciat per Sant Joan Pau II el 1979

És considerat històric i significatiu per diverses raons:

Va reafirmar la seva creença en la llibertat com un dret fonamental i va defensar la dignitat de cada persona com a imatge de Déu.

El discurs de Sant Joan Pau II a Varsòvia també va ser una invitació a mantenir la fe i els valors morals en una època d’agitació i de conflicte. Va posar èmfasi en la importància de la fe a la vida de l’individu i de la societat.

Les principals aportacions de Sant Joan Pau II durant el seu papat van més enllà d’un sol discurs. No hi ha dubte que va ser un prolífic autor i teòleg. Els seus escrits comprenen una àmplia gamma de temes, des de la moral i l’ètica fins a la teologia de la sexualitat i la vida humana. Actualment, continua sent una font d’inspiració per a milions de persones a tot el món.

“El poder dels introvertits” (Quiet)

Susan Cain, autora d’aquest discurs (i llibre), promou la defensa de la diversitat i la valoració de diferents perspectives i personalitats. S’hi destaquen, de manera especial, les qualitats i fortaleses dels introvertits en un món sovint afavoridor dels extravertits.

Susan Cain, “El poder dels introvertits” (Quiet), 2012

En ell, Cain:

Subratlla que ser introvertit no és negatiu o que necessita ser corregit, sinó que és una valuosa manera de ser i contribuir al món. Ressalta les qualitats positives d’aquestes persones, com la capacitat de reflexió profunda, l’escolta activa, la creativitat, el pensament independent i la resolució de problemes.

Argumenta que els millors resultats s’aconsegueixen quan els equips de treball inclouen tant introvertits com extravertits. Ressalta la importància de reconèixer i aprofitar les habilitats i contribucions úniques de cada grup, promovent un equilibri que fomenti la diversitat de pensament i la col·laboració efectiva.

Advoca per crear entorns que permetin als introvertits ser autèntics i desenvolupar les seves fortaleses individuals. Destaca la importància de cultivar l’autoestima i la confiança en ells mateixos, i com això contribueix al benestar personal i a l’èxit en diversos àmbits de la vida.

Promou un canvi cultural en què es valori i es doni suport a la diversitat de personalitats. Proposa la creació d’espais i oportunitats que fomentin la participació equitativa on tothom sigui escoltat i apreciat.

Aquests discursos demostren el poder de l’oratòria per a transmetre missatges inspiradors, motivar les persones i impulsar el canvi a la societat

Elements comuns a tots ells

Tot i que els discursos que hem escollit aborden temes diferents i van ser pronunciats en contextos històrics i culturals diferents, hi ha alguns punts que tots tenen en comú:

Inspiració i motivació: Busquen inspirar i motivar l’audiència. Ja sigui mitjançant l’expressió d’un somni, la invitació a l’acció, o el foment de la determinació i la valentia, cada discurs té com a objectiu transmetre un missatge poderós que inspiri les persones a canviar i a lluitar per allò amb què creuen.

Lluita per la llibertat i la igualtat: Aborden la lluita per la llibertat, la justícia i la igualtat en diferents contextos. Ja sigui la lluita contra la discriminació racial, el totalitarisme o l’opressió, tots aquests discursos defensen la idea que totes les persones han de ser tractades amb igualtat i tenir oportunitats justes.

Superació d’obstacles i adversitats: Cada discurs fa referència a la superació d’obstacles i adversitats. Ja sigui la resistència contra l’ocupació nazi o la lluita contra l’opressió, aquests discursos destaquen la importància de perseverar enmig de les dificultats i mantenir l’esperança d’un futur millor.

Valor i sacrifici: Emfatitzen el valor i el sacrifici com a elements fonamentals per aconseguir el canvi. Destaquen la importància de la valentia individual i col·lectiva, així com el compromís de lluitar per principis i valors més elevats, fins i tot quan això impliqui sacrificis personals.

Invitació a la unitat i solidaritat. Cada discurs convida particularment a la unitat i la solidaritat, ja sigui entre diferents grups ètnics, països o individus. Ressalten la importància de treballar junts, superar les divisions i unir-se darrere d’un objectiu comú.

Darrere de cadascun hi ha molta feina, talent i capacitat d’emocionar-se i d’emocionar portant les paraules que s’han escrit en un paper a una audiència que s’interessarà pel contingut i per incorporar el missatge transmès a la seva pròpia vida.

Valora aquest post
Valora este post
 

Compartir

2024-04-15T09:22:33+00:00
Go to Top