Revista en paper

Revista Diàlegs en paper. La revolució 4.0 està en marxa. Conté entrevistes a Andreas Schleicher, David Cuartielles, Neus Sanmartí i Núria Salán entre d’altres i articles d’experts en STEM.

Ressenyes