CAMPUS en línia Impuls Educació.

Formació de qualitat

Compartir

22 novembre 2021

Accelera la transformació educativa a la teva escola

Mirar en clau d’oportunitat ens ajuda a aprofitar qualsevol circumstància per a millorar. En el cas de la pandèmia això també és possible. Durant aquest curs escolar tenim grans oportunitats per a fer un pas endavant en aspectes estructurals de la transformació educativa en la qual estem immersos.

Alguns dels quals són:

 • Currículum inclusiu i aprenentatge competencial
 • Avaluació formativa
 • Aprendre a aprendre
 • Personalització
 • Tecnologia
  (Més al link)

Des d’Impuls educació et volem ajudar i t’oferim formació de qualitat online per a fer un pas endavant.

Encara que aquest curs és ple d’incerteses i limitacions, segur que el podem aprofitar per avançar en molts aspectes. Un d’ells és la formació pedagògica.

Com sabeu, les circumstàncies ens han fet buscar alternatives a les formacions presencials habituals i és per això que hem creat el “Campus Impuls Educació” sobre una plataforma moodle.

La idea és poder oferir cursos en diferents moments del curs, de manera que es puguin fer amb tranquil·litat.

Començarem per 4 cursos sobre el model pedagògic DREAM SCHOOLS:

 1. DS-1: La cooperació i el pensament, eines bàsiques de DREAM SCHOOLS.
 2. DS-2: L’aprenentatge competencial a DREAM SCHOOLS. Disseny i avaluació d’unitats didàctiques.
 3. DS-3: Els entorns personals d’aprenentatge i els projectes a DREAM SCHOOLS.
 4. DS-4: Estratègies de pensament crític i creatiu per arribar a ser aprenents experts a DREAM SCHOOLS.

Característiques dels cursos

 • 30 hores, 10 setmanes, 3 hores setmanals
 • Participació en grups cooperatius de 3 docents de la mateixa etapa. Una reunió d’equip presencial o online cada dues setmanes.
 • Avaluació individual.
 • Per aprovar el curs cal: dedicar un 80% del temps establert i acumular 80 Punts.
 • Acreditació: Certificats pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i per tant també per la Conselleria de Balears.
 • El preu de cada curs és de:
  • 80 € per matriculacions individuals i
  • 210€ per matriculacions de grups de 3 docents (70 €)
 • Es poden bonificar per FUNDAE

Metodologia

 • DREAM SCHOOLS online
 • Base metodològica i eines: DREAM SCHOOLS, fòrums Moodle, Google Drive, Google Apps

Material

 • Llibret d’eines DREAM SCHOOLS

Estructura

       PART TEÒRICA

 1. Idees prèvies
 2. Lectura comprensiva (document i/o vídeo)
 3. Qüestionari. Primer individual, després posada en comú en equips cooperatius.
 4. Entrega quadern d’equip
 5. Metacognició individual. Entrega diari d’aprenentatge

      PART PRÀCTICA

 1. Disseny d’activitat pràctica individual segons instruccions
 2. Compartir activitat amb equip
 3. Donar i rebre feedback, equip i tutor del curs
 4. Revisar disseny, aplicar a l’aula i reflexionar sobre la pràctica
 5. Entrega diari d’aprenentatge

Avaluació

 • Participació en els fòrums i equip. 25% nota.
 • Qüestionaris amb preguntes tancades per la part teòrica. 25% nota
 • 3 activitats pràctiques: Disseny, Feedback, Reflexió. 50% nota
 • No totes les activitats puntuen.
 • Les que puntuen estan indicades.

Objectius dels cursos

DS-1: La cooperació i el pensament, eines bàsiques de DREAM SCHOOLS

 • Conèixer i distingir els tres tipus d’interdependència social: Competitiva, individual i cooperativa.
 • Conèixer els diferents tipus de grups cooperatius (base, formals, informals), els 5 elements de la cooperació, i el rol del professor en cooperatiu.
 • Aprendre a planificar activitats cooperatives, aplicar-les a l’aula i reflexionar sobre la pràctica.
 • Conèixer què és el pensament i com posar-lo en acció per promoure una comprensió i aprenentatge eficaç.
 • Conèixer el mapa de la comprensió, les rutines i claus de pensament.
 • Aprendre a planificar activitats cooperatives amb rutines o claus de pensament, aplicar-les a l’aula i reflexionar sobre la pràctica.
 • Distingir les 8 forces culturals per crear cultures de pensament a l’aula i aprendre a planificar la seva presència en tot moment.
 • Distingir entre avaluar el cooperatiu i avaluar individualment en cooperatiu.
 • Planificar activitats cooperatives de pensament integrant l’avaluació de la competència i els aprenentatges individuals.

DS-2: L’aprenentatge competencial a DREAM SCHOOLS. Disseny i avaluació d’unitats didàctiques

 • Conèixer les claus de la motiva a l’aula i els seus fonaments.
  Distingir els diferents tipus d’activitat segons els objectius d’aprenentatge.
 • Conèixer el cicle de l’aprenentatge competencial i dissenyar activitats per a cada fase.
 • Comprendre el sentit d’avaluar per aprendre i conèixer les 5 estratègies de l’avaluació formativa.
 • Conèixer i comprendre l’avaluació del procés d’aprenentatge i aprendre a aplicar les 5 estratègies per fer una avaluació per la millora.
 • Entendre el què és un currículum competencial i ser capaç de dissenyar activitats competencials.
 • Aprendre a dissenyar i avaluar unitats competencials.

DS-3: Els entorns personals d’aprenentatge i els projectes a DREAM SCHOOLS

 • Conèixer i comprendre els fonaments de l’aula inclusiva.
 • Distingir les diferències a l’aula i aprendre a crear entorns personals d’aprenentatge (EPA) amb el marc metodològic DUA (Disseny universal d’aprenentatge).
 • Conèixer les qualitats, característiques, elements i tipus de projectes com eina pedagògica.
 • Aprendre a dissenyar i avaluar projectes creant EPAs.
 • Dissenyar i aplicar un projecte tipus Design Thinking.

DS-4: Estratègies de pensament crític i creatiu per arribar a ser aprenents experts a DREAM SCHOOLS

 • Conèixer com el pensament crític i creatiu pot potenciar l’aprenentatge i fer dels alumnes uns aprenents experts.
 • Distingir els diferents tipus de destreses de pensament (analític, avaluatiu, creatiu i orientat a l’acció) i la competència associada per cada àmbit de coneixement.
 • Conèixer i comprendre la metodologia de les bases d’orientació per arribar a ser competents amb cada destresa.
 • Aprendre a avaluar la competència transversal del pensament crític i creatiu.
 • Aprendre a dissenyar, avaluar i aplicar activitats didàctiques competencials amb destreses de pensament.

Convocatòria

Els cursos seran del 19 de novembre al 18 de febrer de 2021.

Inscripcions i pagament

Les inscripcions i pagament es poden fer del 5 de novembre al 16 de novembre als formularis següents.

La reserva de plaça es comunicarà per email quan es rebi el pagament.

Formulari d’inscripció
  Pagament

  Click aquí per a fer el pagament:

  Esperem que els cursos siguin del vostre interès,

  Equip Formació IMPULS EDUCACIÓ!