Avís legal

Política de privacitat Impuls Educació

Impuls Educació vol ser profundament respectuosa amb el dret de les persones a preservar la seva intimitat i privacitat i per això acompleix amb el que disposen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Si vols rebre informació sobre la nostra activitat, només cal que ens facilitis les teves dades de contacte a comunicacio@impulseducacio.org i et facilitarem informació sobre els pròxims actes, publicacions, vídeos i notícies d’actualitat, de forma totalment gratuïta. Per resoldre qualsevol qüestió relativa al procés de registre i/o identificar i corregir possibles errors, pots posar-te en contacte també per correu electrònic a info@impulseducacio.org

Si no manifestes el contrari, entendrem que, acceptant aquest text legal, dones el teu consentiment exprés i autoritzes expressament aquests tractaments de dades, l’enviament d’informacions i/o comunicacions, comercials o no, que puguin ser del teu interès, a través de qualsevol tipus de mitjà de comunicació, fins i tot electrònic, com pot ser el seu e-mail o telèfon mòbil.

Els usuaris que accedeixin al web Impuls Educació ho faran conforme a la Llei, i s’obliguen a tot moment a no accedir a la web o als continguts de forma contrària a l’establerta i/o amb finalitats il·lícites, lesius de drets i llibertats de tercers, o que puguin danyar, deteriorar, saturar o ralentir el web.

Si vols compartir amb Impuls Educació fotografies, veus enregistrades i/o vídeos personals o familiars, ens dones el teu consentiment exprés per a que Impuls Educació utilitzi la teva imatge personal i veu i/o la imatge dels teus descendents menors d’edat i les seves veus, que ens hagi facilitat directament o permès captar voluntàriament, d’acord amb la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge, per al seu ús i difusió en mitjans de comunicació propis de Impuls o de tercers i en altres suports de comunicació comercial o informativa que es consideri pertinent per part de Impuls, per qualsevol mitjà, ja sigui gràfic, audiovisual o sonor, imprès o electrònic o per qualsevol altre tipus de mitjà no especificat, per a finalitats estrictament informatives o promocionals de Impuls Educació i de les seves activitats, renunciant expressament a la reclamació dels seus possibles drets econòmics, sense limitacions geogràfiques o temporals, sempre en el marc estricte d’aquestes finalitats de promoció de Impuls Educació.

Els usuaris sempre podran revocar el consentiment que han atorgat per al tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los per correu postal i/o electrònic, sobre activitats i projectes de Impuls Educació, així com revocar el consentiment per la difusió de la seva imatge personal o familiar i també podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit, signat, a l’adreça postal següent: Passeig Manuel Girona, 73, baixos, 08034, Barcelona; o mitjançant l’adreça electrònica: info@impulseducacio.org i especificant el dret que desitja exercir.