Publicacions2022-04-06T13:43:18+00:00

Publicacions

Publicacions d’Impuls Educació

Impuls educació és un espai per l’estudi, la recerca i la innovació educativa. Les nostres publicaciones: estudis, informes, infografies o llibres, tenen l’objectiu de contribuir a la qualitat educativa arreu del món.

Informació

3 Inclusió i progrés humà

Una escola equitativa en la qual tots són importants

Febrer 2021

2 La revolució 4.0 està en marxa

Una educació de qualitat, garantia de futur

Juny 2021

Informació
Informació
Informació
Informació
Go to Top